سیاسی کاری هیئت رئیسه مجلس در موضوع استیضاح وزیر علوم

این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه بر اساس ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس تنها در صورت پس گرفتن امضاها، استیضاح از دستور کار خارج می‌شود، خاطرنشان کرد: هیچ کدام از امضاکنندگان استیضاح امضایشان را پس نگرفتند، ما هم در مجلس نمی‌پذیریم که به صورت گزینشی تعداد محدودی افراد برای همه تصمیم‌گیری کنند. اگر بنا بر این بود که استیضاح‌کنندگان و وزیر محترم با هم جلسه‌ای داشته باشند هر 60 نفری که استیضاح را امضا کرده بودند باید دعوت می‌شدند و نظراتشان استماع می‌شد و اگر در آن جلسه به جمع‌بندی می‌رسیدند که استیضاح را پس بگیرند روال قانونی طی می‌شد اما اینکه دو نفر از استیضاح‌کنندگان و سه نفر از کسانی که استیضاح را امضا نکردند با رییس و معاونین بنشینند و راجع به کل مجلس و استیضاح‌کنندگان تصمیم بگیرند، پذیرفتنی نیست.