نسل چهارم جنگ ها،جنگ های ادراکی وشناختی

115
16 آذر 1394

گفتاری تحلیلی آموزشی از رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل پیرامون جنگ های ادراکی و شناختی

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x