طنز/چگونه می توان یک داعشی را ساخت؟

فیلم طنز روش ساخت و تهیه تروریست های داعش

تهیه شده در واحد بین المللmostazafin.tv

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x