تایید مرگ سرکرده جدید طالبان

تایید مرگ سرکرده جدید طالبان در برنامه خبری شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران