زنان سعودی برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنند

در عربستان سعودی، تنها کشوری در جهان که رانندگی زنان در آن ممنوع است و آنها برای کارهای ساده مثل کار کردن یا باز کردن حساب بانکی به مجوز سرپرست مرد خود نیاز دارند، به نظر می رسد که تغییراتی در حال وقوع است.

خبریزنان سعودیانتخاباتشرکتزن سعود

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x