قسمت خیلی باحال سریال طنز عطسه مهران مدیری!!

قسمت باحال از سریال عطسه
یه فال چی و یه خانم