جواد رضویان: فضای مجازی رای های خندوانه را عوض کرد!

جواد رضویان: فقط مجازیم با صنف دزدها شوخی کنیم که به کسی برنخورد! البته شاید آنها هم ترتیب مان را بدهند!/فضای مجازی رای های خندوانه را عوض کرد/جمشید مشایخی: انگار خدا هم از ما بدش آمده - در حاشیه نشست خبری گزارش یک نگرانی