شیلا خداداد: گرین کارت آمریکا هیچ ربطی به پول مان ندارد

شیلا خداداد: گرین کارت آمریکا هیچ ربطی به پول مان ندارد/شاید برای فرزند دومم دوباره چند سال در سینما نباشم/فرزین نه اجازه بازیگری دارد، نه سرمایه گذاری در سینما - قسمت آخر