گفتگو با عجیب ترین زوج ایرانی/سرگذشت احمد و فاطمه

احمد و فاطمه با این که بچه های معروفی نیستند اما ازدواج شان ۵ سال پیش کلی رسانه ای شد که چرا پسری که دودست ندارد با دختری ازدواج کرده که از ناحیه پا معلول است اما آن چه این اتفاق رسانه ای را پررنگ کرد دوام این زندگی و دختر ۴ ساله ای ست که امروز کنار مادر و پدرش راه می رود و زمین می خورد و بزرگ می شود.