آذرنگ: بازیگری بعد از کارگری معدن سخت ترین کار دنیاست!

311
15 آذر 1394

حمید رضا آذرنگ: نقش حبه انگور را آن قدر بد بازی کردم که معلم بیرونم کرد/ بازیگری بعد از کارگری معدن سخت ترین کار دنیاست/ وقتی میرباقری این نقش را به من پیشنهاد کرد، بدنم لرزید! - گفتگوی اختصاصی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x