عماد طالب زاده: هیچ وقت زیرزمینی نبوده ام/قسمت دوم

عماد طالب زاده: هیچ وقت زیرزمینی نبوده ام/ حمید اگر مجوز می گرفت، نمی رفت/ آن دوره گذشت که خواننده ای بخواهد برای جلوگیری از ریزش مخاطب، همسرش را پنهان کند! - قسمت دوم