آموزش بافت موی گوجه ای

سلام . با آموزش بافت مو به شکل گوجه ای در خدمت شما عزیزان هستیم . ابتدا از پشت موهای جلو را جمع کرده و در پشت سر کامل شانه بزنید و با کمک ابزار موها را به شکل گوجه ای در بیاوردید و در انتها با سنجاق دو سر گوجه را به هم رسانده و محکم کنید . می توانید کار را در همین جا و مرحله تمام کنید اما اقر می خواهید موهایتان جمع و جور باشد . موهای پایین را هم به دو قسمت کرده و سمت چپ را از زیر گوجه رد و دور آن بپیچید و انتهای آن را با سنجاق محکم کنید . سمت راست را نیز از زیر گوجه رد کرده و دور آن بپیچید و انتهای آن را با سنجاق محکم کنید . و کل موها را اسپری بزنید . قبل از شروع کار حتما موها را با اتوی مو و یا به کمک شانه و سشوار صاف کنید . و در ادامه بای درک بهتر و بیشتر توضیحاتم و یادگیری این مدل زیبا ،سریع و راحت با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .