تزئین دستمال سفره

سلام . با آموزش تزئین دستمال سفره در خدمت شما عزیزان هستیم . دستمال را چهار قد کنید . لایه ی بالایی را به اندازه ی دوسانت مانده از کناره ها تا بزنید . لایه ی دوم را دو سانت مانده از لبه های لایه اول و سوم و چهارم را به همین صورت تا بزنید . کار را برگردانید . حال از کناره ها دستمال را تا بزنید . طوری که از وسط در کنار هم قرار بگیرند . حال کار را برگردانید . تای بالایی را باز کرده و نوک آن را سه سانت بالا ببرید . حال لایه ی دوم را زیر لایه اول برده و تا نمی زنیم و می گذاریم حالت لول آن حفظ گردد . حال لایه ی سوم را زیر لایه ی دوم و لایه ی چهارم را زیر لایه ی سوم می گذاریم . آخرین لایه را تا بزنید . حال با کمک انگشتانتان قسمتهای لول شده را مرتب سازی کنید . کار تزئین دستمال تمام شد و امیدوارم خوشتان آمده باشد . در ادامه برای درک بهتر توضیحاتم همراه با ما باشید .