آموزش بافت موی ساده و زیبا

سلام . با آموزش بافت موی ساده و راحت در خدمت شما عزیزان هستیم . یک مدل بسیار زیبا برای دختر خانم های مشکل پسند . خب ابتدا موها را خوب شانه بزنید . می توانید قبل از بافت قسمت پایین موها را با کمک اتوی مو و یا بابرس به صورت موج دار در بیاورید . موها را از فرق سر جدا کنید . و از یک سمت تکه ای مو برداشته و به سه شاخه کنید . شاخه ی سوم را از روی دومی رد کنید و شاخه ی اول را از روی سومی رد کنید . حال سه شاخه داریم به شاخه ی سومی از موهای دیگر شاخه ای اضافه کنید . شاخه ی اول را به دو شاخه کنید . و با شاخه ی اول بافت را ادامه دهید . بافت را به همین صورت ادامه دهید . حال ما بجز شاخه هایی که در دست داریم چهار تا شاخه ی خارج شده از بافت ها داریم که با اولی کار را ادامه می دهیم . اولی را به شاخه ها افزوده و یک بافت انجام می دهیم . در ادامه با ما همراه باشید .