آموزش دوخت لباس مجلسی

بتدا الگوی بالاتنه و آستین را رسم کنید . یقه را به صورت گرد طراحی و برش بزنید . از ابتدای سرشانه خطی به پایین رسم کنید و همچنین خطی از انتهای حلقه آستین به وسط جلو رسم می کنیم . از محل تلاقی دو خط به اندازه ی دو و یم سانتی متر پایین آمده و علامت می زنیم .

از انتهای حلقه آستین نیز نه سانتی متر پایین آمده و علامت می زنیم . از دو و نیم سانتی متری به نه سانتی خطی هلال رسم می کنیم و به وسط جلو وصل می کنیم . الگوی جلو را باز می کنیم و از نه سانتی متری خطی به وسط جلو رسم و سه سانتی متر پایین بیایید . در ادامه همراه ما باشید .