قرار دادن متن در مسیری دلخواه در فتوشاپ

ابتدا برنامه فتوشاپ را اجرا کنید . از گزینه ی فایل و new صفحه ی جدیدی را ایجاد کنید . با دوبار کلیک بر روی بک گراند آن را به لایه تبدیل کنید . با کمک ابزار pen tool مسیری دلخواه که می خواهید متنی روی آن نوشته شود را ایجاد کنید . و همانند فیلم تغییرات را اعمال کنید .

حال بر روی همان خط بر روی ابزار تایپ متن کلیک و بر روی خط متن دلخواه را تایپ کنید . با ابزار path selection tool خط را باز یا بر عکس کنید و یا تغییرات دلخواه را ایجاد کنید و کلید اینتر را بزنید تا متن بر روی صفحه تثبیت شود . در ادامه برای درک توضیحات با فیلم آموزشی همراه با ما باشید .