آموزش دوخت لباس کوتاه راه راه

ابتدا بر روی شکل اندازه های مورد نیاز از قبیل دور سینه دور کمر قد دامن - خط باسن و غیره را مشاهده می کنید . این لباس تا زانو خواهد بود . اندازه های مورد نیاز برای لباس با اینچ نمایش داده شده که برای تبدیل اینچ به سانتی متر آن را در دو و نیم ضرب کنید .

حال الگوها را روی پارچه قرار داده و برش بزنید . چپ و راستی ها را از یقه تا زده و سنجاق بزنید . از پارچه ی کشی برای دوخت این لباس استفاده کنید . برای پارچه های کشی از سوزن ریون استفاده کنید . قسمت های تا زده را با چرخ دوخت کنید و یا با چسب زانفکس و اتو بچسبانید . و در ادامه همراه با ما باشید .