الگوی لباس مجلسی تا زانو

سلام . ابتدا الگوی پایه ی بالاتنه ی جلو و پشت و آستین را رسم کنید . الگوی دامن را رسم و قد آن را از کمر تا زانو بعلاوه ی پانزده سانتی متر اضافه رسم کنید . ساسون سرشانه را ببندید . از سرشان به اندازه ی پنج سانتی متر علامت زده و یقه را طراحی کنید .

تغییرات را همانند فیلم بر روی بالاتنه ی جلو اعمال کنید . از پهلوی دامن و لبه ی آن چهار سانتی متر علامت زده و به خط زانو وصل می کنیم تا دامن به شکل کوزه ای در آید . تغییرات را بر روی الگوی جلوی دامن اعمال کرده و چاک را هم برای الگوی پشت اعمال و رسم کنید .