آموزش آرایش موی بلند

سلام . ابتدا موها را از وسط و یا با فاصله جدا کرده و از یک سمتی که جدا کردیم ردیفی از موها برداشته و به سه شاخه می کنیم . یک بافت انجام داده و ردیفی دیگر به بافت اضافه و باز یک بافت انجام داده و ردیفی اضافه می کنیم تا بالای گوش این کار را تکرار و ادامه را بافت ساده می زنیم . با سمت دیگر نیز همین کار را تکرار می کنیم . دو بافت را با کش در پشت سر بهم می بندیم .

حال از کناره گوش شاخه ای جدا کرده و بافتمان را شروع می کنیم و در هر بافت شاخه ای از کناره ی گوش و موهایی که با کش بستیم به بافتمان اضافه می کنیم و تا انتها بافت را تکرار می کنیم . در سمت دیگر نیز همین رویه را تکرار می کنیم . در ادامه همراه با ما باشید .