آموزش گلدوزی با روبان

سلام . برای گلدوزی با روبان بر روی پارچه نیاز به روبان - قاب تابلو و پارچه و سوزن داریم . ابتدا پارچه را قاب کنید . برای اینکه پارچه روی قاب صاف باشد و دوخت ما راحتتر انجام شود . با نخ و سوزن از پشت کناره های پارچه را به هم دوخت کنید .

روبان را وارد سوزن کرده و از یک سمت برگ وارد و سوزن را در نوک همان برگ در سمت دیگر فرو می کنیم . برای عریض تر شدن برگها دوباره سوزن را از ابتدای همان برگ وارد و در سمت دیگر فرو کنید . با رنگ های متفاوت از روبان این کار را برای باقی قسمت ها تکرار کنید . در ادامه همراه با ما باشید .