آیا مردم غزه ناصبی هستند

374
15 آذر 1394

در بهبوبه ی این حرفها دیدیم یک میکروبی، یک ویروسی داره تکثیر مثل مکنه! هی میرن پیش بعضی از بزرگان، بعضی از علما، بعضی از محترمین که آقا شما دارید به کی کمک می کنید؟!!! مردم غزه ناصبی هستن! -ناصبی یعنی دشمن امیر المومنین-


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x