نماهنگ - عشق یعنی یک پلاک

یه پلاک که بیرون زده از دل خاکنماهنگ زیبای عشق یعنی یک پلاک