پاسخ صادق محصولی به اظهارات نوبخت

در برنامه شناسنامه صادق محصولی به عنوان وزیر کشور دولت احمدی نژاد در واکنش به صحبت هفته پیش دکتر نوبخت در «شناسنامه» که گفته بود ما هنوز منتخب سال 84 را مظهر جمهوریت نظام نمی دانیم و دلمان هم هنوز با ایشان صاف نشده، اظهار داشت:«این باعث تاسف است که افرادی که ادعای دلبستگی به نظام را دارند چنین مواضعی را مطرح می کنند. بعضی ها هستند که قانون را فقط وقتی قانون می دانند که به نفعشان باشد. مثلاً در زمینه معوقات بانکی همانطور که دادستان محترم کل کشور هم گفتند، متولیان دولتی در این زمینه رغبت و انگیزه چندانی برای پیگیری وصول معوقات بانکی ندارند. اگر جایی که مورد نظرمان است بگوییم قانون خوب است اما جایی که اتفاق باب میل ما نمی افتد بگوییم قانون اشکال دارد که اتفاق خوبی نمی افتد! »