فوتوکلیپ مقاومت هرگز شکست نخواهد خورد

دشمنانی که سعی دارند مقاومت را بشکنند هرگز موفق نخواهند شد...


در این فوتوکلیپ زیبا با جبهه مقاومت (ایران سوریه حزب الله) و مقاومت فلسطین و توانایی های آن آشنا می شوید.