آقای رئیس جمهور!!این است حاصل 60 سال مذاکره با نظام سلطه

امه ای کوتاه به آقای رئیس جمهور و دولت محترم

با سلام

امروز غزه نتیجه شصت سال مذاکره است...

حالا شما تا کی میخواهید مذاکره کنید؟؟؟!!!

و من الله توفیق