طرفداری از کودک فلسطینی را با حمایت رئیس‌ اسرائیل عوض نمی‌کنم

کریس رونالدو و برخی از ستارگان فوتبال جهان از مردم و کودکان مظلوم فلسطین و غزه حمایت کردند. رونالدو که عنوان بهترین بازیکن جهان را در اختیار دارد، می‌گوید: طرفداری از کودک فلسطینی را با حمایت رئیس‌ اسرائیل عوض نمی‌کنم.