"می‌کشیم" با صدای حامد زمانی

حامد زمانی ترانه ای طنز از جنس تلخ درباره بزرگترین نشل کشی قرن توسط صهیونیست ها در نوار غزه و سکوت تمامی نهاد های بین المللی سروده است.