پیامبر اسلام و شعار نه غزه نه لبنان و چند نکته پیرامون مسلمانی فتنه گران

پیامبر اسلام«من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، هر كس فرياد استغاثه هر مظلومي (اعم از مسلمان يا غير مسلمان) را بشنود كه مسلمين را به ياري مي طلبد، اما فرياد او را اجابت نكند مسلمان نيست» همچنین از آن حضرت روايت شده است كه فرمودند: «همه مسلمانان برادر يكديگرند، به همديگر ظلم نمي كنند و در مقابل دشمنان يكديگر را رها نمي كنند و به خود وا نمي گذارند».