تشنگی و تاریکی همدم کودکان غزه

149
15 آذر 1394

مجموعه ویژه فلسطین به نام "پشت سیم خاردارهای غزه"

این بخش، تشنگی و تاریکی همدم کودکان غزه

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x