آیا فلسطینی ها دشمن اهل بیت پیامبرند؟

117
15 آذر 1394

هر زمان در فلسطین بحرانی آغاز می شود، جماعتی به اصطلاح شیعه که شبکه های ماهواره ای آنان در جهت تفرقه در امت اسلامی تلاش می کنند و وابستگی مالی و معنوی به جریان شیرازی ها دارند و از شهر مقدس قم به تولید برنامه می پردازند، دائما تکرار می کنند که فلسطینی ها ناصبی یا همان دشمنان اهل بیت(ع) هستند. آیا این موضوع درست است؟ پاسخ شهید مطهری در این باره شنیدنی است.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x