فوتوکلیپ - ده توصیه رهبر انقلاب درباره ی آداب نماز

یکی از توصیه های رهبر انقلاب به جوانان در سالهای متمادی تقویت ارتباط با خدا و انس با نماز و معنویت بوده است. برخی از این توصیه ها را ما به صورت یک فتوکلیپ تصویری تقدیم شما عزیزان می کنیم.