مستندی برای مرور تحولات جبهه مقاومت از آغاز دوره جدید

275
15 آذر 1394

بررسی سیر تحولات مواضع جبهه مقاوت نسبت به آرمان آزادسازی قدس و فلسطین از چنگال اشغالگران صهیونیست از آغاز دوره جدید درگیریها در منطقه از حدودسه سال پیش تا کنون


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x