رفراندوم جهان علیه « رژیم صهیونیستی»

برگزاری رفراندوم در سرزمین های اشغالی از جمله خواسته های جمهوری اسلامی برای حل مسالمت آمیز مسئله فلسطین بوده است اما آنچه این روزها در دل هزاران آزاده جهان نسبت به حوادث غزه میگذرد را میتوان بزرگترین رفراندوم علیه رژیم صهیونیستی دانست که نوعی همدردی فعال در مقابل کشتار رژیم بی هویت صهیونیستی است.