حمله تماشاگران حامی غزه به بازیکنان اسرائیلی.

233
15 آذر 1394

در جریان دیدار یکی از تیم‌های باشگاه رژیم اشغالگر قدس با تیم لیل فرانسه تعدادی از تماشاگران وارد زمین شدند و در حمایت از مردم فلسطین بازیکنان اسرائیلی را به باد کتک گرفتند.
در جریان دیدار یکی از تیم‌های باشگاه رژیم اشغالگر قدس با تیم لیل فرانسه تعدادی از تماشاگران وارد زمین شدند و در حمایت از مردم فلسطین بازیکنان اسرائیلی را به باد کتک گرفتند.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x