نخستین لحظات فاجعه در بازار شجاعیه

101
15 آذر 1394

این فیلم از نخستین لحظات فاجعه بازار منطقه شجاعیه در غزه گرفته شده است
این فیلم از نخستین لحظات فاجعه بازار منطقه شجاعیه در غزه گرفته شده است
این فیلم از نخستین لحظات فاجعه بازار منطقه شجاعیه در غزه گرفته شده است
این فیلم از نخستین لحظات فاجعه بازار منطقه شجاعیه در غزه گرفته شده است


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x