رفح زیر بمباران صهیونیست

شهر رفح که همرز کشور مصر است نیز مورد تهاجم و تجاوز بی رحمانه صهیونیست ها قرار گرفت و کودکی به طرز معجزه آسایی از این بمباران سالم از زیر آوار خارج کردند