غزه دیگر تنها گریه نمی کند

مقاومت اسلامی فلسطین در جواب تمامی حملات صهیونیست ها به نوار غزه و کرانه باختری ساکت ننشسته و به مناطق مختلف اشغالی حمله می کند همانطور که آنها اشک مردم بی گناه غزه را در می آورند مقاومت نیز آنها را به ابن بلا گرفتار می کند