در حاشیه بمباران چندین باره مدارس آنروای سازمان ملل توسط رژیم صهیونیستی

یک روزنامه انگلیسی گزارشی را منتشر کرده که بر اساس آن، حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مدرسه تحت نظارت سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته است که کودکان در این مدرسه برای دریافت شکلات صف بسته بودند.