حمایت رسانه های غربی از جنایت های رژیم صهیونیست

رسانه های غربی با چشم پوشی از جنایتهای رژیم صهیونیستی فضا را برای اعمل هرگونه کشتار و جرمی را به آنها دادند در سکوت کشورهای عربی و حمایت های غربی به تجاوزهای خود ادامه می دهد