وداع جانسوز پدر فلسطینی با نوزاد ۱۰ ماهه

این روزها که غزه در خون غرق شده و در آتش می‌سوزد، صحنه‌هایی ثبت می‌شود که دل هر انسان با وجدانی را به درد می‌آورد؛ فیلم زیر یکی از همین صحنه‌هاست.

به گزارش تسنیم، این فیلم سند جنایت دیگری از وحشی گری رژیم صهیونیستی است . فیلمی که از وداع جانسوز پدری با فرزند شهید 10 ماهه اش در غزه حکایت دارد.