سلاحی چهار هزار ساله که صهیونیست را زمین گیر کرد

تونل های غزه را می توان از جمله شریانهای حیاتی مقاومت اسلامی دانست علاوه بر اینکه از طریق تونل مردم غزه مایحتاج خود را از طریق این تونل ها وارد غزه می کنند این تونلها سلاح و حربه مهمی برای نیروهای مقاومت به حساب می آمده است