افشاگری خاخام یهودی از دروغ بزرگ صهیونیست ها برای اشغال فلسطین

112
15 آذر 1394

این که اسرائیل از کجا شکل گرفت و چگونه بوجود آمد داستان مفصلی است، اما می توان بخش کوتاهی از آن را از زبان خاخام‌های مخالف آن‌ها شنید.
این که اسرائیل از کجا شکل گرفت و چگونه بوجود آمد داستان مفصلی است، اما می توان بخش کوتاهی از آن را از زبان خاخام‌های مخالف آن‌ها شنید.

فیلم

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x