جشن ازدواج اجباری داعشی ها

صفحات اینترنتی اعضای گروهک تروریستی داعش، ویدیویی از جشن ازدواج جمعی ۳۷ نفره از اعضای این گروهک را با زنان و دختران شهر موصل عراق به اشتراک گذاشتند. گروهک تروریستی داعش پس از عید فطر از اهالی موصل خواست تا دختران خود را برای "جهاد نکاح" به داعش تقدیم کنند و به عقد اعضای این گروهک درآورند. این گروهک تروریستی به مردم موصل نسبت به عدم تسلیم دخترانشان به عناصر داعش، هشدار داده بود.