گاف رسانه ای کواکبیان

زیر سوال بردن خبرگزاری فارس و پاسخ جالب موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس به کواکبیان که تبدیل به گاف رسانه ای او شد .

سند انتقاد روزنامه مردم سالاری از مصاحبه انجام نشده رییس جمهور
زیر سوال بردن خبرگزاری فارس و پاسخ جالب موسوی مدیر عامل خبرگزاری فارس به کواکبیان که تبدیل به گاف رسانه ای او شد .

سند انتقاد روزنامه مردم سالاری از مصاحبه انجام نشده رییس جمهور