مدافعان خلیج فارس

200
15 آذر 1394

پس از تاسیس کمپانی هند شرقی کشورهای استعمار گر خصوصا هلند درپی منافع استکباری خود با توسل به نیروی نظامی راهی خلیج فارس شدند.هدف آنها تسلط بر خلیج فارس بود و ازهیچ اقدام وحشیانه ای چشم پوشی نکردند آنها که دربرنامه استعماری خود با مقاومت کمتری در سرزمین های دیگر روبرو شده بودند اینبار چشم طمع به جزایر خلیج فارس دوخته بودند.این سرزمین متفاوت از دیگر سرزمین ها بود.دلیران این سرزمین دلیل این تفاوت بود.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x