سرانجام دیپلماسی سازش در قیام مختار

218
15 آذر 1394

تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند پس از آن گردنتان را میشکند.

کاری از سایت جامع طیبین
تزویر به شما امان میدهد تا مقاومتتان را بشکند پس از آن گردنتان را میشکند.

کاری از سایت جامع طیبین


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x