زیر و زبَرِ داستان اعتدال از زبان علامه مصباح یزدی

149
15 آذر 1394

گفتاری مبسوط از علامه مصباح یزدی پیرامون کلمه اعتدال و آنچه گفتمان اعتدال نامیده شده در آخرین روزهای سال 92


متن این گفتار را در اینجا ببینید

با تشکر از دفتر پژوهش های فرهنگیگفتاری مبسوط از علامه مصباح یزدی پیرامون کلمه اعتدال و آنچه گفتمان اعتدال نامیده شده در آخرین روزهای سال 92


متن این گفتار را در اینجا ببینید

با تشکر از دفتر پژوهش های فرهنگی


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x