بنیامین؛ خوشتیپ ترین خواننده استیج ایران در تی وی پلاس

بنیامین؛ خوشتیپ ترین خواننده استیج ایران در تی وی پلاس/ آنونس مهیج گفتگوی قهرمان بنز منتشر شد!