تصادف یا بلای ناگهانی

در این فیلم جالب بیننده شاهد صحنه هایی از یک تصادف خواهد بود که بیشتر شبیه یک بلای آسمانی است. به نظر می رسد که سقوط کابل برق این حادثه شده است.