لحظه تخریب برج خنک کننده مرتفع

در این فیلم بیننده شاهد لحظه انفجار عمدی و تخریب یک برج خنک کننده عظیم به ارتفاع ۱۲۲ متر خواهد بود.تخریب این برج خنک کننده مرتفع که در یک شهر صنعتی به نام پورتو لانو که در مرکز کشور اسپانیا ساخته شده بود، ۴۰۰۰۰۰ یورو هزینه هزینه داشت.// دانلود ویدیو کلیپ حوادث حادثه انفجاز منفجر کردن خراب کردن